info@donkeysanctuary.org     +599 95 607 607    

Kies een ezel
Kenny (4 jaar, M)

Kies mij, kies mij! Als jij tenminste net zo enthousiast over mij bent als ik over jou. Want dan zit het wel goed. Ik hou van ezels en van mensen. Van spelen en een beetje schooien. Aai mij en ik val in katzwijm.

Kenny direct adopteren