info@donkeysanctuary.org     +599 95 607 607    

Jaaroverzicht

Ons werk blijft nog altijd zeer hard nodig, want ook in 2011 moesten we weer veelvuldig op pad om ezels in nood te helpen. Helaas zat er vaak niets anders op dan de zwaargewonde of doodzieke ezels uit hun lijden te laten verlossen door de dierenarts. Maar gelukkig hebben we ook een aantal dieren kunnen redden en onder kunnen brengen in onze opvang. Graag sommen wij hieronder het jaar 2011 in het kort voor u op:

  • 11 ezels waren na een aanrijding zo zwaar gewond, dat wij de dierenarts moesten vragen om deze arme dieren op onze kosten in te laten slapen (3 veulentjes, 2 hoogzwangere ezelinnen en 6 volwassen ezels)
  • 1 volwassen ezel werd zo ziek door ons aangetroffen op straat, dat de dierenarts besloot hem in te laten slapen;
  • 1 veulentje was net overleden toen wij na een melding ter plekke aankwamen
  • Hoeveel ezels er op straat zijn gestorven door ziektes of aanrijdingen, weten wij niet. Als de dieren dood worden aangetroffen, worden ze namelijk weggehaald door de afvaldienst zonder dat wij hiervan melding krijgen
  • Een volwassen ezel kon door ons uit een put worden gered en zonder noemenswaardige verwondingen weer los gelaten worden
  • Een jonge ezeldame op straat kon door ons worden genezen van een ernstige ooginfectie; 8 ezels werden door ons in erbarmelijke toestand (verweesd, uitgehongerd, ziek, etc.) van straat gered en ondergebracht in de opvang. Helaas konden wij 3 van deze dieren niet redden (tetanus en inwendige bloedingen), maar de 5 overige dieren maken het inmiddels uitstekend
  • Vier keer gingen wij op pad nadat ezels waren aangereden, maar konden wij de weggevluchte gewonde dieren helaas niet vinden en dus geen hulp bieden
  • In onze opvang werd één veulentje geboren. De moeder-ezel hadden wij in 2010 zwanger van straat gered
  • Van de ezels die al in onze opvang leefden, stierven er 3 van ouderdom en 3 door ziekte
  • Eind 2011 werden er meer dan 400 ezels in onze opvang liefdevol verzorgd

Tenslotte hebben wij zes gedumpte kittens grootgebracht en liefdevolle baasjes voor hun gevonden. Twee zwerfkatten kwamen aanlopen en mogen bij onze voederplaats blijven wonen en worden (naast de andere zwerfkatten die wij daar al opvingen) door ons verzorgd.

Daarnaast waren we natuurlijk 7 dagen per week in touw om de ruim 400 ezels in onze opvang te verzorgen en het daarvoor benodigde geld te verdienen. Ook nam de gedwongen nieuwbouw veel van onze tijd en geld in beslag.

Hopelijk zullen er in 2012 minder ezels in nood verkeren. En wij doen ons uiterste best om dit jaar eindelijk eens subsidie van de overheid te krijgen om alle nog loslopende ezels te vangen en onze ezelopvang draaiende te houden.